VÌ SAO BÉ CẦN “SMART KIDS JUNIOR”?

 

Ở giai đoạn 3-5 tuổi, bé dần hình thành nhận thức về cảm xúc và hành vi của bản thân. Tùy theo sự phát triển của từng bé mà những cảm xúc đó có mức độ đa dạng hay phức tạp khác nhau, nhưng đều có tác động sâu sắc và lâu dài đến việc hình thành tính cách của bé trong giai đoạn về sau. Do đó, bé rất cần sự hướng dẫn về mặt cảm xúc và trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể làm chủ cảm xúc, xây dựng các thói quen tốt và biết cách giao tiếp, hòa hợp với mọi người xung quanh, bao gồm:

  • Cách ứng xử lễ phép, lịch sự
  • Hiểu và làm chủ cảm xúc bản thân
  • Hiểu cảm xúc của người khác và biết chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ
  • Rèn luyện các hành vi phù hợp và xây dựng thói quen tốt
  • Cách ứng xử trong các tình huống đặc biệt

đăng ký tham dự khóa học