VÌ SAO BÉ CẦN “SOCIAL & EMOTIONAL SKILLS”?


Ở giai đoạn 7-11 tuổi, bé trải qua những thay đổi nhất định về nhận thức bên trong lẫn môi trường bên ngoài. Bé bắt đầu khám phá những môi trường ngoài gia đình như môi trường tiểu học.

Từ đây, bé bắt đầu có những tương tác và các mối quan hệ xã hội, cũng như nảy sinh nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Nếu bé không biết cách làm chủ cảm xúc, bé sẽ có xu hướng bộc lộ cảm xúc theo bản năng, đặc biệt với những cảm xúc không thoải mái như tức giận, buồn bã,... Nếu cách thể hiện cảm xúc của bé chưa phù hợp sẽ rất dễ khiến bản thân bé và những người xung quanh bị tổn thương.

Mặt khác, những hành động bản năng đó nếu không được chú ý và hướng dẫn kịp thời sẽ tạo thành thói quen và ảnh hưởng đến việc xây dựng tính cách của bé sau này, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sự hòa nhập và xây dựng các mối quan hệ xã hội của bé.

Khóa học SOCIAL & EMOTIONAL SKILLS giúp bé vững vàng trên hành trình hoàn thiện bản thân nhờ vào:

● Thông minh cảm xúc:

 

  • Nhận thức và làm chủ cảm xúc bản thân
  • Quan tâm và biết cảm thông, sẻ chia với cảm xúc của người khác

 

● Kỹ năng xã hội:

 

  • Ứng xử phù hợp trong các tình huống cụ thể
  • Hòa hợp, hợp tác trong tập thể

đăng ký tham dự khóa học